Entrades

Candau d'esparadrap

Esirant del fil

Mirada discontínua

Calamar

Càlam

Almohadas

Tot depen

Somriure

Suau

De petits

A vegades...

La butxaca