Eclèctic

[1868; del grec eklektikós 'filòsof que escollia el millor de cada sistema', der. de eklégo 'escollir']

1 adj FILOS. 1 Relatiu o pertanyent a l'eclecticisme.
___________2 m i f Que practica l'eclecticisme.

2 adj i m i f p ext Que amalgama opinions, tendències, etc, generalment considerades com a contradictòries.

Comentaris

eme ha dit…
usat, reusat, sobreusat i gastat recurs que fan servir els periodistes per descriure l'estil d'un grup de música que no saben com definir.