Esporgar

[s. XIV; del ll. expurgare 'netejar d'allò dolent o sobrant']

[->pregar ] v tr 1 AGR Podar.

2 fig Esporgar d'errors una teoria, un llibre.

Comentaris