Record...

...perquè un record ben formulat té més de viscut que d'oblidat

Comentaris