Clip, clip, clip...

cli(q)ueu la imatge...

[Tuàutem]

Comentaris

Sus ha dit…
Mola molt! Ara, el "cliqueu la imatge" no es veu gaire...