Com cada dia

Com cada dia, avui s'acaba un any
_______________________un any de traspàs
365 + 1, un dia de més
___.+ 1, un dia de pes


Com cada dia, avui comença un any
________________________un any ordinari
365, cap dia de més

___, cap dia sotmès
_
_
[Tuàutem]

Comentaris