Xerrameca

[1839; de xerra i meca, és a dir 'xerra estantissa, vana']

f Fet de parlar sense substància.

Comentaris